$left
$middle

Skiss över Spiggans plats i Sorgenfri.

Kvarteret Spårvägen byggs nu klart med gator, torg och ännu en park

Det sista och avslutande arbetet drar nu i gång i kvarteret Spårvägen i Sorgenfri. En ny park med lekplats och torget Spiggans plats växer fram och planeras bli klart om drygt ett år. Även kvartersgator och Celsiusgatan innefattas av arbetet.

Mycket har hänt i kvarteret Spårvägen de sista åren. Garageplan och Spårvägstorget står klara och boende har flyttat in i området. På tur står resterande mötesplatser och gator för att göra området komplett. Precis som tidigare platser inspireras dessa av områdets industrihistoria, både vad gäller namnval och karaktär.

– Det är riktigt stort att den sista etappen nu inleds i Spårvägen. Platserna som byggs kommer att förse området med ytterligare samlingspunkter och värdefulla ytor för aktiviteter, säger Mats Blomqvist, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Ny kvarterspark med lekplats

Bussparken blir områdets nya park och anläggs precis öster om Båghallarna i anslutning till Spårvägstorget. Det ska bli en grönskande plats med en luftig lekplats för alla med spring i benen. Gräsmattor anläggs i ett diagonalt rutmönster och kommer att kunna användas för aktiviteter och umgänge.

– För att knyta an till områdets historia kommer vi att återuppföra fasaden från det tidigare bussgaraget ut mot Celsiusgatan. Det kommer ge både karaktär och inramning till parken, berättar Mats Blomqvist.

Målad skiss över park med lekplats och en blå yta gjord för aktiviteter.

Skiss över Bussparken öster om Båghallarna. Den blå stigen är en aktivitetsyta i anslutning till lekplatsen.

Spiggans plats i ny tappning

Spiggans plats ligger tvärsöver kvarteret, mitt emot det populära utegymmet där St Knuts väg möter Industrigatan. Hittills har platsen haft en tillfällig utformning med ett konstverk av Jeanette Gostomski och en experimentell botanisk odling. Nu ska torget, som fått sitt namn från de gamla spårvagnarna, bli ett inbjudande och lummigt torg med bra sittmöjligheter. Ett nytt konstverk av Patrik Aarnivaara, som själv bor i området, kommer att ge besökaren möjlighet att betrakta platsen från flera perspektiv vid olika punkter på torget.

Målad skiss över torg där gröna träd står i klungor och långa rosa bänkar ramar in platsen.

Skiss över Spiggans plats. De rosa linjerna föreställer en låg mur som ramar in platsen och samtidigt skapar sittplatser. Växtligheten samlas i mitten och i kanterna anläggs hårdare ytor.

Trygga kvartersgator

Nu när området byggs klart, ska alla gator få sin permanenta utformning. För att skapa gaturum som håller nere hastigheter, kommer gatorna att få planteringar, träd, bänkar och olika typer av upphöjningar. Gatubelysningen monteras uppe på vajrar, så kallad linspänd, för att ge bättre ljussättning och undvika stolpar i gatorna. 

Även Celsiusgatan omfattas av den här etappen och kommer att byggas om så att körbanan blir smalare och gångbanan breddas.

Entreprenaden planeras vara klar vid årskiftet 2024-2025.

Information om avstängningar

För att kunna utföra större anläggningsarbeten som denna krävs det att avstängningar görs, ibland med kort varsel. Entreprenören ansvarar för att kommunicera avstängningar och omledningar på plats. För att du som boende i området ska vara så säker som möjligt, välj gator utan byggtrafik med avsedda stråk för dig som går eller cyklar.

sv
sv