$left
$middle

Fasadskylt på nya biblioteket i Rosengård

Malmö stad gör miljöbesparingar med cirkulärt skyltavtal

Genom att uppgradera skyltar på plats i stället för att sätta upp nya kan Malmö stad minska klimatpåverkan med upp till 85 procent.

Malmö stad arbetar med att främja cirkulära lösningar genom upphandling. Bland annat med ett cirkulärt avtal för skyltning och navigering. Avtalet bidrar till minskad miljöbelastning samtidigt som det uppfyller stadens behov av skyltning och navigering.

Vi är glada att kunna skylta med en cirkulär lösning som gör skillnad för Malmö och planeten! Säger Johanna Tunlid, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten i Malmö stad.

Tillsammans med leverantören har Malmö stad testat flera olika metoder och lösningar. Bland annat har leverantören aktivt gett cirkulära råd till Malmö stads beställare av skyltar:

I vissa fall har det resulterat i att inköp av nya skyltar helt kunnat undvikas, vilket naturligtvis innebär den största miljömässiga besparingen, fortsätter Johanna.

Andra cirkulära strategier i avtalet innefattar användningen av återvunnet material och installation av skyltar som är designade för att kunna förändras efter behov. På så vis kan skyltarnas livslängd förlängas.

Analys bekräftar att avtalets cirkulära inriktning minskar klimatpåverkan

Malmö stads cirkulära avtal för skyltning och navigering har utvärderats i en livscykelanalys (LCA) för att ta reda på dess klimatpåverkan. Den här filmen sammanfattar resultaten.

Kortversion av livscykelanalysen

Fördjupa dig mer i resultaten

Malmö stad har jobbat med cirkulär upphandling sedan år 2017. Idag är cirkulär upphandling en naturlig del av den centrala upphandlingsenhetens arbete.

Hör Johanna Tunlid, hållbarhetskoordinator inom upphandling i Malmö stad och Emma Börjesson projektledare inom cirkulär ekonomi i Malmö stad berätta om resan i en inspelad video på engelska

Om projektet

Malmö stad arbetar med att främja cirkulära lösningar genom upphandling, bland annat inom projektet ProCirc. Projektet har medfinansierats av Interreg North Sea Region och avslutas år 2023.

EU logotyp Interreg North Sea Region ProCirc
sv
sv