$left
$middle

Raouaa Alhalak, administratör och Marcus Nilsson, sektionschef, båda på Universitetsholmens gymnasium

Fast jobb efter arbetsmarknadsanställning

För att hjälpa fler Malmöbor att bli självförsörjande har staden ökat antalet arbetsmarknadsanställningar. Raouaa Alhalak gick på kort tid från arbetsmarknadsanställd till fast jobb som administratör på Universitetsholmens gymnasium.

Raouaa Alhalak kom till Sverige från Syrien för drygt fyra år sedan. Med sig hade hon en gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet. Hon sökte flera jobb – utan resultat. Trots svåra motgångar vägrade Raouaa ge upp och till slut belönades hennes tålmodighet när hon äntligen fick chans till en anställning.

– Jag beslutade mig för att rådfråga min socialsekreterare om möjligheten att söka en arbetsmarknadsanställning. Samtalet ledde Raouaa till en tjänst på Universitetsholmens gymnasium, där hon samtidigt kunde fortsätta sina språkstudier och skapa yrkesmässiga kontakter.

– Det var fantastiskt att jobba och samtidigt kunna fortsätta läsa svenska. Men det har krävt mycket arbete och jag har gjort allt för att utveckla mig och ge mitt bästa på jobbet, säger Raouaa.

Efter en tid såg Raouaa att skolan annonserade om en fast anställning som administratör och sökte tjänsten. Till sin glädje fick hon jobbet och kunde äntligen ta ett steg närmare sina mål. Nyckeln till framgången tror Raouaa har varit att hon, trots att det har varit tufft, aldrig har gett upp och fortsatt att tro på sina förmågor och erfarenheter.

Flera positiva effekter

Marcus Nilsson, sektionschef på Universitetsholmens gymnasium, berättar att arbetsmarknadsanställningarna har haft flera positiva effekter för skolan.

– Genom att ta emot personer med olika bakgrunder och erfarenheter har skolan fått en större bredd och flerspråkighet. Dessutom innebär detta att vi är fler vuxna på skolan och kan fylla bristen på vissa kompetenser.

Skolan tar emot fyra-fem personer per halvårsperiod och anställningarna kan förlängas beroende av behov.

Marcus tror att en arbetsmarknadsanställning kan öka chanserna till en fast anställning i framtiden, eftersom det ger personer möjlighet att visa sin potential och att utvecklas.

– Det kan ge en mjukstart för den som varit borta från arbetsmarknaden länge och en möjlighet att bygga upp sina referenser, säger Marcus som ser positivt på möjligheten att erbjuda fler arbetsmarknadsanställningar i framöver.

Samverkan ger resultat

Alexandra Carlehed, HR-konsult och samordnare för arbetsmarknadsanställningar på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, vill lyfta fram verksamheterna som hjälpts åt för att ta emot arbetsmarknadsanställda.

– Det har varit ett omfattande och intensivt arbete som idag ger resultat, tack vare ett bra samarbete. Det har varit fantastiskt att få följa bland andra Raouaas resa och se vilken effekt insatsen har gett – både för henne och för verksamheten, säger Alexandra.

Senaste uppföljningen av arbetsmarknadsanställningar, som arbetsmarknads- och socialförvaltningen gjort, visar att 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsanställning hade 24% av deltagarna kommit ut i arbete eller studier. En långsiktig uppföljning av insatsen visar att ett år efter avslutad arbetsmarknadsanställning hade 40 % av deltagarna inte längre behov av att vara inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen eller få ekonomiskt bistånd.

sv
sv