$left
$middle

Andreas Adolfsén inventerar jätteträd i Malmö i sommar

1393 stora träd inventeras i sommar

Har du sett en person gå runt i Malmö och mäta träd på sistone? Det är helt i sin ordning!
Vi vill inventera alla Malmö stads jätteträd på allmän platsmark. Därför är Andreas Adolfsén, blivande arborist, runt bland Malmös 1393 stora träd under sommaren och mäter och kollar upp hur trädet mår.

Ett jätteträd är ett stort, enstammigt träd vars diameter i brösthöjd överstiger en meter. Dessa jättar klassas som särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverket, och därför vill vi ha en uppdaterad bild av hur de mår. I vår inventering har vi valt ut alla träd i Malmö stads träddatabas som har en stamdiameter över 80 centimeter.

Senast en storskalig trädinventering gjordes i Malmö var för drygt tio år sedan. Under sommarens inventering kommer träddatabasen att uppdateras med uppgifter om trädets vitalitet, eventuell risk, krondiameter och om trädet har några skador

sv
sv