$left
$middle

Funktionsstödsförvaltningen finns på plats under Malmöfestivalen

Funktionsstödsförvaltningen stöttar Malmöbor med intellektuell, psykisk, fysisk funktionsnedsättning, och psykisk ohälsa, att leva ett gott liv. Under Malmöfestivalen finns de på plats på Södertull tillsammans med olika brukarorganisationer.

Fredag 11 augusti

11.00-14.00: Träffa personligt ombud, som vänder sig till personer med svårigheter att klara vardagen på grund av långvarig psykisk ohälsa.
Föreningarna Lokalt forum och FUB Malmö finns på plats.

14.00-17.00: Träffa arbetskonsulenter, som berättar om daglig verksamhet. Du kan också få information stödinsatser vid missbruk och beroende
Föreningarna Kamratföreningen NU, Qvinnokulan, Comigen finns på plats.

17.00-20.00: Personal som arbetar inom LSS-bostäder berättar om deras verksamhetsprogram. Du får också veta mer om hur funktionsstödsförvaltningen arbetar med suicidprevention och om de gula vänskapsbänkarna.
Föreningarna Antons hus, ÅSS Ångestsällskapet finns på plats.

Lördag 12 augusti

11.00-14.00: Få allmän information om funktionsstödsförvaltningen och om suicidprevention samt de gula vänskapsbänkarna.
Föreningarna Attention Malmö och Autism Skåne finns på plats.

14.00-17.00: Träffa personal som berättar hur det är att arbeta i LSS bostad och ta del av information om hur förvaltningen arbetar med återhämtningsinriktat arbetssätt.
Föreningarna Attention Malmö, FUB Malmö och RSMH finns på plats.

17.00-20.00: Träffa personal som berättar hur det är att arbeta i LSS bostad.
Föreningen Attention Malmö är på plats.

Söndag 13 augusti

11.00-14.00: Träffa personal i funktionsstödsförvaltningen och verksamheten BoLSS, som arbetar med anvisning av bostad enligt LSS.
Föreningen SHEDO finns på plats.

12.30-14.00: ManiFESTivalen

14.00-17.00: Träffa personal från funktionsstödsförvaltningen och ta del av information om hur förvaltningen arbetar med återhämtningsinriktat arbetssätt.
Föreningarna Antons hus, Friskt, Friskvårdsklubben finns på plats tillsammans med Riksförbundet för Epilepsi, som har kalas med tårta och mingel

16:00 och 18.30 spelar FRISKTs trubadurer William Hedendahl och Salomon Jacobsson.

17.00-20.00: Träffa personal från funktionsstödsförvaltningen.
Föreningarna friskt och FUB Malmö finns på plats.

Måndag 14 augusti

11.00-14.00: Träffa personal från sysselsättningsverksamheten Handkraft och få information om hur förvaltningen arbetar med återhämtningsinriktat arbetssätt.
Föreningarna RSMH, Fontänhuset PR-gruppen och ÅSS Ångestsällskapet finns på plats.

14.00-17.00: Träffa arbetskonsulenter som berättar om daglig verksamhet.
Föreningarna Grunden, Sinnen och Perception och FRISKT finns på plats.
16:00 William Hedendahl från föreningen FRISKT pratar och sjunger om hur viktigt det är att kunna vara utropstecknet i sitt eget liv.

17.00-20.00: Träffa personal från funktionsstödsförvaltningen.
Föreningarna OCD-förbundet och LIBRA finns på plats.

Tisdag 15 augusti

11.00-14.00: Träffa arbetskonsulenter som berättar om daglig verksamhet. Även personal från myndigheten är på plats och berättar om förvaltningens stödinsatser. Personal från mötesplatserna Vänkretsen och Nydala berättar om sin verksamhet.
Föreningarna Fontänhuset och FRISKT finns på plats. Föreningen fontänhuset gör ljudinstallationen ”dom säger jag är sjuk”.

14.00-17.00: Träffa en instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa samt rekryteringsteamet i funktionsstödsförvaltningen. Få information om hur förvaltningen arbetar med suicidprevention och om de gula vänskapsbänkarna.
Föreningarna Fontänhuset, LIBRA och Suicid Zero är på plats.

17.00-20.00: Träffa personal från funktionsstödsförvaltningen och från verksamheten Maria Malmö, som berättar om stödinsatser vid missbruk och beroende.
Föreningarna Kamratföreningen NU, Qvinnokulan, Comigen

Onsdag 16 augusti

11.00-14.00: Om teamen för stöd och service, myndigheten berättar om stödinsatser samt träffa ett personligt ombud. Klockan 11.00 och 13.00 framträder skådespelare på kulturhuset Teamus med sina livshistorier. Föreningar: RFHL, Comigen, FRISKT och Friskvårdsklubben finns på plats.

11.00-12.00: Funktionsstödsnämndens ordförande, Roko Kursar och funktionsstödsförvaltningens direktör Charlotte Widén Odder finns på plats.

14.00-17.00: Arbetskonsulenterna berättar om daglig verksamhet, information om förvaltningen samt träffa rekryteringsteamet. Föreningen Autism Skåne finns på plats.

16:00 spelar föreningen FRISKTs trubadurer William Hedendahl och Salomon Jacobsson.

17.00-20.00: Få information om funktionsstödsförvaltningen, suicidprevention och de gula vänskapsbänkarna samt träffa en instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Föreningen Sinnen och perception finns på plats.

Torsdag 17 augusti

11.00-14.00: Få information om aktivitetskatalogen, återhämtningsskolan och träffa ett personligt ombud samt rekryteringsteamet.
Föreningarna Fontänhuset och FUB Malmö finns på plats.

14.00-17.00: Få information om boendestöd, kontaktperson och ledsagar- och avlösarservice, kognitivt stöd i vardagen samt naturens kraft i vardagen. Föreningarna Fontänhuset och LIBRA finns på plats.
15.00 bjuder Radiofontänen på liveshow.

17.00-20.00: Få information om socialpsykiatriska teamet, anhörigstöd, suicidprevention och de gula vänskapsbänkarna samt träffa en instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Föreningarna SHEDO, RSMH och Suicide zero finns på plats.

Fredag 18 augusti

11.00-14.00: Om tillitsbaserat ledarskap, personlig assistans, stöd till anhöriga, sexuell hälsa samt våld i nära relationer.
Daglig verksamhet medverkar med en konsert.
Föreningarna FUB Malmö, RFSU och Friskvårdsklubben finns på plats.

14.00-17.00: Få information om kognitivt stöd i vardagen och socialpsykiatriska teamet.
Föreningarna RSMH, RFHL, ÅSS Ångestsällskapet och FRISKT finns på plats.

17.00-20.00: Få information om stödinsatser kring missbruk och beroende, anhörigstöd, om suicidprevention och de gula vänskapsbänkarna samt träffa en instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Föreningarna Lokalt forum, Sinnen och perception, Antons hus och Suicid Zero finns på plats.

sv
sv