$left
$middle

Malmö universitet Niagara

Malmö stad och Region Skåne inrättar jubileumsstiftelse till Malmö universitet

I samband med Malmö universitets jubileum inrättar Malmö stad och Region Skåne en ny stiftelse för att bidra till stärkt forskning och utbildning kring samhällsutmaningar på Malmö universitet.

Malmö stads kommunfullmäktige och Region Skånes regionfullmäktige har beslutat att gå in med 750 000 kronor vardera i den nya jubileumsstiftelsen som kommer att förvaltas av Malmö universitet där universitetsstyrelsen är ansvarig. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning, forskning och samverkan vid Malmö universitet samt sprida forskningsresultat.

– Genom att inrätta denna jubileumsstiftelse stöttar vi utbildning och forskning lokalt för att långsiktigt möta de utmaningar som vår stad, region och samhället i stort står inför, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stads kommunstyrelseordförande.

För Malmö universitet är jubileumsfonden ett välkommet och bra verktyg som kan stärka verksamheten.

– Nu kan vi också ta emot fler viktiga jubileumsdonationer både under vår jubileumskampanj och framåt, och därmed göra strategiskt viktiga satsningar. Vi hoppas att fler vill stödja oss via jubileumsstiftelsen så att den växer och skapar möjligheter för framtiden, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

sv
sv