$left
$middle

KAA-UngMalmö skickar ut brev till runt 1 000 ungdomar

Nu får 1 000 ungdomar brev från KAA-UngMalmö

Inom de kommande dagarna kommer Malmö stad att skicka brev till Malmöbor mellan 16–19 år som inte går på gymnasiet eller saknar en gymnasieexamen. Totalt kommer cirka 1 000 brev att skickas. Målet är att skapa kontakt med och erbjuda stöd till ungdomarna så att de startar, återupptar och slutför sina gymnasiestudier eller kommer i annan sysselsättning.

Enligt skollagen är det obligatoriskt för alla kommuner i Sverige att upprätthålla kommunens aktivitetsansvar, även känt som KAA, gentemot ungdomar i åldersgruppen 16–19 år som inte är inskrivna på gymnasiet eller saknar en gymnasieexamen.

Stöd och aktiviteter hos KAA-UngMalmö

Uppdraget för KAA-UngMalmö är att bidra till att ungdomar får stöd med att hitta vägen tillbaka till studier, eller till en annan meningsfull sysselsättning. De erbjuder stöd, vägledning och olika aktiviteter både enskilt och i grupp.
Allt stöd är individuellt utifrån ungdomarnas behov. Det kan till exempel handla om samtal med studie- och yrkesvägledare, kurator eller specialpedagog men även studiebesök eller stöd i kontakter med andra myndigheter och organisationer.

Lätt att ta kontakt med KAA-UngMalmö

Utöver att skicka brev tar KAA-UngMalmö också kontakt med ungdomar och vårdnadshavare via sms, telefon och uppsökande aktiviteter, bland annat via lokala föreningar och organisationer.

Drop-in tre dagar i veckan

Vill du ta kontakt med KAA-UngMalmö? Det går bra att kontakta dem via telefon, sms eller e-post för att boka besök. Du är också varmt välkommen att komma på drop-in på Ringgatan 8. Drop-in är öppet måndagar, onsdagar och fredagar klockan 13–15.

Läs mer om KAA-UngMalmö och hitta alla deras kontaktuppgifter på https://www.malmo.se/kaa

sv
sv