$left
$middle

Person i varselkläder plockar upp skräp från marken på Stortorget i Malmö. Foto: Apelöga

Råttor trivs där det finns matrester

Råttor, med sin snabba förökning och förmåga att anpassa sig till urbana miljöer, är en utmaning för såväl Malmö stad som Malmöbor. Men vad gör staden för att bekämpa råttor och vad kan var och en av oss kan göra för att förebygga dessa skadedjur?

Många städer och kommuner kämpar med att hantera problem med råttor i stadsmiljö.

Shoshana Iten, miljöutvecklare och planerare på fastighets- och gatukontoret, svarar här på frågor om kommunens insatser, omfattningen av problemet och vad var och en kan göra.

Hur omfattande är utmaningen med råttor i Malmö?

- Råttor är en utmaning som kräver insatser och en medvetenhet från såväl samhälle som på inidvidnivå.

- Att exakt bedöma råttbeståndets utveckling är svårt då det är omöjligt att räkna antalet råttor. Statistik finns kring felanmälningar och andra insatser, men det är svårt att dra konkreta slutsatser. Antalet ärenden om råttor i Malmö har varit relativt stabilt sedan 2017, men många upplever att problemet växer. Råttorna har blivit större, och det finns rapporter om en generell ökning i Sverige.

Vilka är råttornas favoritplatser i staden?

- Råttor trivs där de hittar skydd, vatten och framför allt mat. De dras till områden med matrester, som överfulla avfallskärl och områden där mat kastas på marken. Råttor är anpassningsbara och tar sig med lätthet igenom små utrymmen och kan bita sig genom de flesta material för att nå sin mat. Populära platser är miljöhus, områden med nedskräpning samt under utemöbler där matrester kan samlas, men de kan även ta sig in i fastigheter för att leta efter mat.

Vad gör ni för att bekämpa råttor?

- Vi är ansvariga för både förebyggande åtgärder och bekämpning på mark som vi förvaltar. Det mesta av arbetet är inriktat på förebyggande insatser som att påverka beteenden, förbättra renhållningen, uppgradera avfallskärl och skyltar samt, i vissa fall, ta bort marktäckande växter. Att ta bort grönska anses dock inte vara en effektiv lösning, då råttorna är kvar så länge det finns tillgång till mat. När det kommer till bekämpning används mekaniska fällor som också är mest effektiva. Gift används inte av flera skäl, främst dess skadliga inverkan på miljö och djur.

Vad kan var och en göra?

- Var och en har ett ansvar att hantera sitt avfall och försäkra sig om att avfallet hamnar i rätt kärl och att avfallshanteringen funkar. Det är även viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om kopplingen mellan avfall och råttor. Kommunikation och samarbete mellan boende, fastighetsägare och kommun är nyckeln till att hantera problemet framgångsrikt

- Ett exempel på detta är samverkansprojektet Hållbara Rosengård där vi fokuserar på gemensamma insatser för att minska råttproblemet. Vi hoppas att vi kan dra lärdomar som kan appliceras till fler stadsdelar.

sv
sv