$left
$middle

Så fungerar värdeöverföringar mellan MKB och Malmö Stadshus AB

En missuppfattning som har uppstått efter Sydsvenskans rapportering är att MKB:s hyresgäster finansierar Malmös kulturbolag genom sin hyra. Men, i verkligheten återinvesterar Malmö stad nästan hela MKB:s vinst tillbaka i bolaget varje år.

Malmö stad samlar alla sina bolag i en gemensam bolagskoncern kallad Malmö Stadshus AB. Inom denna koncern fördelas koncernbidrag från vissa bolag, bland annat MKB Fastighets AB, till andra bolag som Malmö Stadsteater AB och Malmö Live Konserthus AB.

Detta upplägg, som är vanligt förekommande i många kommuner och regioner, gör det möjligt för Malmö Stadshus AB att kvitta koncernens vinster mot förluster och föra över koncernbidrag till ett antal helägda kommunala bolag som behöver tillskott för att kunna leverera en bra verksamhet.

Det här systemet är ekonomiskt och effektivt och det gör att Malmöbor kan njuta av ett rikt kulturutbud som passar alla, från barn till äldre. Pengarna för att göra detta kommer från bolagsgruppen i stället från skattemedel som behövs för andra viktiga saker i staden, som skolor och vård. Detta upplägg med värdeöverföringar innebär att mer pengar stannar kvar hos Malmöborna och gynnar stadens invånare.
Henrik Loveby, avdelningschef för avdelningen Bolag och Kommunalförbund

Varje år tar Malmö Stadshus AB ut en del av vinsten från MKB, men de ger sedan tillbaka pengarna till MKB, genom ett så kallat ägartillskott, vilket innebär att MKB behåller sina pengar efter skatt. I praktiken återinvesterar Malmö Stadshus AB nästan hela MKB:s vinst i bolaget varje år.

Faktisk utdelning

Under perioden 2016 – 2022 uppgick den totala utdelningen till 440 miljoner kronor. Varav den större delen, 416 miljoner kronor, har gått till bostadssociala åtgärder och en mindre del, 24 miljoner kronor, har gått till andra ändamål inom de mottagande bolagen i koncernen.

sv
sv