$left
$middle

Stor satsning på solenergi

Solceller mot en klarblå himmel.

Solceller mot klarblå himmel.

Malmö stad satsar 232 miljoner kronor på att bygga fler solcellsanläggningar och komplettera dem med batterier.

De nya anläggningarna ska placeras på taken på 25 fastigheter i staden och ha en total yta på 34 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär fem stora fotbollsplaner. Solcellerna beräknas producera ungefär 6 Gigawattimmar per år och det skulle räcka till 25 000 resor med elbil mellan Malmö och Kiruna.

Tillsammans med de vindkraftverk och solcellsanläggningar som redan är igång, kan Malmö stad då producera el som täcker cirka 15 procent av stadens verksamheters behov. Energin som produceras av solcellerna kan lagras i batterier för att användas senare, till exempel för att ladda stadens elfordon. Genom att bygga ut den närproducerade energin tar vi ytterligare steg mot Malmö stads mål om nettonollutsläpp. Satsningen bidrar också till att elnätet i hela staden blir stabilare och tryggare.

– Det är ett spännande uppdrag som blir en viktig del i vårt arbete med hållbarhet, för vi vill gärna täcka tak med solceller och öka vår produktion av lokalt förnybar energi. Många av stadens fastigheter har tak som är lämpliga för det och nu kan vi ta vara på den potentialen, säger Linda Eriksson enhetschef för hållbarhet och teknikutveckling på stadsfastigheter.

Så ser planen framåt ut

Planen är att installera fem anläggningar nästa år, tio under 2025 och ytterligare tio under 2026.

– I höst förbereder vi genom att rekrytera projektledare och utreda vilka tak vi ska fokusera på nästa år. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till takens konstruktion, lämplig placering av batterier och behov av att söka nya bygglov, säger Linda Eriksson.

sv
sv