$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 1-2 november direktsänds på malmo.se.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 1 och 2 november kommer budget 2024 debatteras och beslutas.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrdokument och presenterar mål och uppdrag till Malmö stads nämnder och bolag samt fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar om budget och fastställer skattesatsen för kommande år.

Läs mer

sv
sv