$left
$middle

Även om solen står lågt så här års finns det mycket att vinna på att lagra solenergi. Nästa år börjar den stora utbyggnaden av solceller på kommunens tak. Foto: Malmö stad

Storsatsning på solkraft till stadens energiförsörjning

För nästan exakt ett år sedan drabbades Malmöbor och stadens samhällsfunktioner av den världsomfattande elkrisen. Nu inleds en storsatsning på solceller som gynnar hela Malmös elförsörjning.

Text: Johan Bentzel, Vårt Malmö

Sedan tidigare finns det solceller på 8 000 kvadratmeter av de kommunägda taken. Med den nya satsningen tillkommer 34 000 kvadratmeter – en yta som cirka fem stora fotbollsplaner.

Under de kommande tre åren ska Malmö stad montera solceller på 25 kommunägda tak. Samtidigt görs en investering i batterier och smart styrning, så att den el som produceras kan lagras och användas när den behövs allra mest.

– Att vi kan producera energi lokalt i den stad där den används främjar inte bara verksamheten i de kommunägda fastigheterna. Energin puttas ju vidare ut i elnätet och kommer hela Malmö till del.

Det säger Linda Eriksson, chef för hållbarhet och teknikutveckling på Stadsfastigheter, och tillägger:

– Stadens stora problem är effekttopparna. De batterianläggningar som vi nu sätter in minskar topparna i våra fastigheter. Det bidrar till ett flexibelt och balanserat elnät.

Stora tak ska användas

Solcellerna beräknas producera 6 GWh el per år, ungefär som 300 normalstora villors årliga elförsörjning.

Exakt var de placeras är inte bestämt ännu, men tanken är att använda de största taken i det kommunala beståndet, exempelvis skolor och idrottshallar.

– Sedan måste vi givetvis hitta tak i rätt väderstreck, för att få ut så mycket som möjligt av solcellerna, säger Linda Eriksson.

Fler solceller planeras

Totalt äger Malmö stad en miljon kvadratmeter takyta och en studie visar att möjligheterna är goda för ytterligare solceller. Enligt Linda Eriksson ska Stadsfastigheter kontinuerligt lämna in ansökningar tills takytorna används fullt ut.

– Om vi nyttjar våra tak på rätt sätt har vi möjlighet att producera 50 GWh per år. Då skulle 50 procent av kommunens årliga energianvändning kunna bestå av förnybar solenergi.

sv
sv