$left
$middle

Kulturvecka för konstnärlig frihet

”Förbjuden kulturvecka” visar mängder av kultur som är eller har varit censurerad eller förbjuden någonstans i världen. 20–26 november får Malmöborna upptäcka filmer, dans, böcker och musik som väcker starka känslor.

Text: Paulina Witte, Vårt Malmö

– Jag tror och hoppas att vi kommer att beröra och vara ögonöppnare för vissa. Censurering sker fortfarande i Sverige och har skett historiskt med filmer och musik, särskilt mot samisk kultur, berättar Jasmina Dizdarevic Cordero.

Hon är kulturförvaltningens projektledare för Förbjuden kulturvecka.Nu kraftsamlar kulturinstitutioner i Malmö för att värna om rätten att uttrycka sig genom konst och kultur.

Invigning med smakprov

Invigningen på Malmö Live blir ett smakprov på kulturveckans poesi, litteratur, dans, film och musik i en pampig scenkonstupplevelse.

I programmet hittar vi bland annat Sveriges genom tiderna mest censurerade film ”Death Weekend” med tillhörande föreläsning, dans- och jojkföreställningen ”Ájttega” och en gratiskonsert med Ramy Essam på Inkonst.

Hotad yttrandefrihet

Trots att yttrandefrihet ingår i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter censureras och förbjuds fortfarande kultur som utmanar olika typer av makthavares åsikter.

Just nu går yttrandefrihetens och den konstnärliga frihetens utveckling i världen bakåt, efter en lång positiv trend.

Den hotade konstnärliga friheten gör ”Förbjuden kulturvecka” extra aktuell. Malmö deltar sedan 2010 i ett internationellt fristadsprogram för kulturutövare som är utsatta för censur eller förföljelse i sitt hemland.

2020 öppnade även Dawit Isaak-biblioteket hos stadsarkivet på Bergsgatan, ett yttrandefrihetsbibliotek med böcker, musik och film som är förbjuden runtom i världen.

Konstnärliga friheten

Det här har gett Malmö en specialkompetens inom konstnärlig frihet. Nu vil kulturförvaltningen sprida kunskapen om förbjuden kultur och ge den en arena.

– Kultur lär oss vad det är att vara människa. Det är därför det är så viktigt att Malmö fortsätter att vara en modig stad som värnar om den konstnärliga friheten, säger Jasmina Dizdarevic Cordero.

Prisregn över yttrandefrihetsbiblioteket

Under hösten har yttrandefrihetsbiblioteket på Bergsgatan fått två fina priser: Det nyinstiftade Inspirapriset som delas ut av Sveriges fritids- och kulturchefsförening, och det Svenska Unesco-priset.

Dawit Isaak-biblioteket har sedan starten för tre år sedan samlat och tillgängliggjort litteratur, filmer, serier och andra kulturella uttryck från hela världen som har drabbats av censur, förbud och restriktioner.

– I en tid då demokratin är på tillbakagång i världen är det viktigt att vi som har möjlighet aktivt jobbar för att stärka den fria åsiktsbildningen och skydda den konstnärliga friheten, säger Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket.

sv
sv