$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november direktsänds på malmo.se.

På kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 23 november kommer bland annat ombyggnation av tingsrättens tidigare lokaler och en utredning av stadshusets framtida användning diskuteras.

Sammanträdet börjar klockan 13.00.

Bland övriga punkter på agendan

  • Revidering av vissa taxor. Bland annat för avfallhantering i fritidshamnar.
  • Strategi för kustskydd.
  • 10 stycken motioner om allt från stöd till våldsutsatta till ny progressiv avgiftsmodell.

Läs mer

sv
sv