$left
$middle

Byggregler för odlingslotter

Det finns allmänna byggregler som gäller för 11 av Malmös odlingslotter. För de resterande nio odlingslotterna gäller särskilda byggregler.

Allmänna byggregler för odlingslotter

De allmänna byggreglerna nedan gäller för följande odlingslotter:

Drivbänk

Det är tillåtet att ha en (1) drivbänk på odlingslotten. Materialet ska vara av plast. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 1 meter
  • Maxhöjd: 1,2 meter
  • Maxlängd: 2 meter

Vindskydd

Det är endast tillåtet att ha ett (1) vindskydd på högst 3 sidor av stående eller liggande träpanel i jordnära färger. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 2 meter
  • Maxhöjd: 1,2 meter
  • Maxlängd: 2 meter

Staket

Det är tillåtet med staket runt odlingslotten. Staketet får vara max 80 centimeter högt och byggt av antingen stående träpanel eller nät. Vill du ha en häck istället får den vara max 1,2 meter hög. Numret på odlingslotten ska vara väl synligt.

Ytor

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 procent av lotten.

Redskapslåda

Det är tillåtet att bygga en (1) redskapslåda på lotten. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 80 centimeter
  • Maxhöjd: 80 centimeter
  • Maxlängd: 2 meter

Odlingslotter med särskilda byggregler

Odlingslotterna nedan har särskilda byggregler som skiljer sig från de allmänna byggreglerna, bland annat på grund av odlingslotternas storlek.

Kontakta oss

sv