Stadsbyggnadskontorets arkiv

På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

Digitala ritningar

Många ritningar är digitala och dessa kan du kostnadsfritt mejla till dig själv från vår kunddisk. När du kommer till oss behöver du bara logga in på ditt e-postkonto med användarnamn och lösenord. Ett alternativ är att köpa ett USB i vår kunddisk och sedan själv tanka över inskannat material. På grund av virusrisk får egna USB endast medtagas om de är oanvända. Det går bra att fotografera handlingar.

Vad finns bland de digitala handlingarna:

  • Sedan 2008 skannas alla nya bygglovsritningar som kommer in. Bygglov före 2008 skannas in områdesvis.
  • Relationsritningar (ventilation, va/vs- och konstruktionsritningar)
  • Enstaka bygglovshandlingar

Leta upp fastighetsbeteckning via Malmö stadsatlas

På Malmö stadsatlas kan du själv söka och hitta fastigheten du söker. Klicka på bo, bygga & miljö, bo & bygga, klicka i fastigheter och zooma in.

Historiska kartor

En del av samlingen är kopior av Lantmäteriets kartor över de delar av Malmö som inte tillhörde staden från början men som är inkorporerade senare, bland annat Husie, Bunkeflo och Oxie. Bland dessa kartor finns till exempel skifteskartor.

De historiska kartorna över hela Malmö kan ses på bildskärm och finns i ett speciellt register, originalkartor framtages endast i undantagsfall och detta efter särskild prövning.

Kostnad för att beställa och skriva ut ritningar

Om materailet du är ute efter är omfattande och behöver skickas i omgångar, eller inte finns digitalt, tar vi ut en avgift för administrationstid och skanning.

Tyvärr kan vi inte garantera tid och pris på förhand.

Du kan även beställa kopior med vanlig postförsändelse, antingen i pappers- eller i digitalt format som vi lägger på USB (TIFF, PDF eller jpeg). Vid postförsändelse kan det tillkomma kostnad för porto.

Betalning

Vid besök i kunddisken kan du betala med kort, kontanter eller via faktura. Vid beställningar betalar du via faktura. Du kan också välja postförskott, rekommenderat brev eller bud.

Mejla din beställning

Du kan också mejla en beställning till oss på sbk.arkiv@malmo.se.

Vi har en veckas handläggningstid men tiden kan kortas ner om du:

  • beskriver ditt ärende så noga som möjligt (fastighetsbeteckning, våning, lokal, år, handlingstyp, syfte med mera).
  • uppger leverans- och fakturauppgifter samt person- eller organisationsnummer.
  • uppger om du önskar papper, USB eller mejl önskas.