$left
$middle

Vårdboende och gruppboende

Vårdboenden och gruppboenden är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens, somatisk eller psykisk sjukdom. Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om boendeplats.

På våra vård- och gruppboenden (så kallade särskilda boenden) får du service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Du kan ansöka om särskilt boende när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora.

På ett särskilt boende har du ett vanligt hyreskontrakt och du betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

Efter du skickat in ansökan om boendeplats

En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar sedan om du ska få plats på ett boende. Din ansökan prövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

När du har fått beslut om särskilt boende skickar biståndshandläggaren en beställning till vård- och boendeförmedlingen. Kösystemet är efter beslutsdatum, men det finns även riktlinjer hur prioriteringsordningen ska se ut.

Vem får boendeplats?

För att få plats på ett boende måste du ha stora behov av omvårdnad. Ibland kan det vara svårt att erbjuda en plats där du önskar bo inom rimlig tid. Om du då tackar ja till ett annat boende, finns det möjlighet att ställa sig i byteskö till ditt önskade boende.

Olika typer av särskilda boenden

De olika typerna av särskilda boenden för äldre är:

  • vårdboende med inriktning somatisk sjukdom, för den som har omfattande omvårdnadsbehov på grund av ålder eller sjukdom, som sträcker sig över hela dygnet.
  • gruppboenden, för den som har ett omfattande omvårdnadsbehov som är kopplat till demenssjukdom.

Det finns även kombinerade boenden, det vill säga att det finns avdelningar både för personer med omvårdnadsbehov på grund av fysiska åkommor och för personer med demenssjukdom.

Det finns cirka 50 boenden du kan ansöka om i Malmö stad, både kommunala boenden eller privata boenden som Malmö stad har avtal med.

Bo med din partner

Makar och sambor som lever ihop sedan tidigare kan få fortsätta bo tillsammans på vård- eller gruppboende, även om endast den ena parten är i behov av vård och omsorg.

Avgifter på vårdboende och gruppboende

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet på boendet och dels ett boendeabonnemang för måltider och service.

Boendestandard

Vård- eller gruppboendet består av lägenheter eller rum förlagda i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Själva lägenheten/rummet inkluderar vanligtvis ett pentry (trinett) samt toalett och dusch. Du får själv möblera din lägenhet/ditt rum på boendet, ofta med undantag av sängen.

Överklaga beslut

Har du fått avslag på din ansökan om plats på vård- eller gruppboende och vill överklaga beslutet?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

sv