$left
$middle

Elevhälsa

Elevhälsans verksamhet på Augustenborgsskolan bidrar till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elevhälsan undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa genom att uppmärksamma, och på rektorns uppdrag utreda dess orsaker. Elevhälsan bidrar med åtgärder för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och stödjer skolans kontakter med vårdnadshavare och utvecklar ett respektfullt samarbete, framför allt om eleven är i behov av stöd.

Kontakta Elevhälsan

Kurator (år 7-9)
Daniel Gunnarsson
Mobil: 0708-32 76 83
daniel.gunnarsson@malmo.se

Kurator (år F-3)
Åsa Nilback
Mobil: 0723-53 54 71
asa.nilback@malmo.se

Kurator (år 4-6)
Camilla Erkisi Saeid
Mobil: 0708-59 99 03
camilla.erkisi@malmo.se

Skolsköterska (Augustenborgsskolan år 5-9)
Anna Nyberg Ekvall
Mobil: 0737-22 45 56
anna.nyberg-ekvall@malmo.se

Skolsköterska (Augustenborgsskolan F-4, Rosenholmsskolan F-3)
Mimoza Muhaxeri 
Mobil: 0766-28 20 26
mimoza.muhaxheri@malmo.se

Specialpedagog (år 7-9)
Jesper Hanning
Mobil: 0721-83 28 72
jesper.hanning@malmo.se

Specialpedagog (år 4-6)
Elvida Demirturk
Mobil: 0732-507814
elvida.demirturk@malmo.se

Specialpedagog (år F-3)
Nera Ismail
Mobil: 0733-02 32 54
nera.ismail@malmo.se