$left
$middle

Bergaskolans ordningsregler

Regler som gäller på Bergaskolan.

 • Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling.
 • Inledning av lektioner är lika i alla klassrum. Eleverna står tysta
  bakom sina platser tills läraren hälsar välkommen.
 • Avslutning av lektioner är lika i alla klassrum. Eleverna står tysta
  bakom sina platser tills läraren avslutar lektionen.
 • Mobilförbud under hela skoldagen – mobilerna samlas in, från åk
  3, under första lektionen och återlämnas under sista lektionen för
  dagen. Mobilen ska vara nerstoppad före första lektionen och
  efter sista lektionen, så länge man befinner sig på skolans
  område.
 • Upprepade sena ankomster renderar försittning för att ta igen
  missad undervisningstid.
 • Elever som går i årskurs F-6 får inte lämna skolgården eller skolan
  under skoltid utan tillåtelse.
 • Vi har alltid fasta platser i klassrummen.
 • Chromebook används till studier och ska tas med laddad till alla
  lektioner.
 • Avvisning från klassrummet om man stör ordningen och
  studiero.
 • Till lektion tar man med sig det material som ska användas på
  just den lektionen. Väskor, ytterkläder mm läggs i skåpet pga.
  brandsäkerhet.
 • Mössor och kepsar skall vara avtagna inne i lektionssalarna.
  Det är förbjudet att sitta i trappor, på golv, i fönsterkarmar eller
  på element.
 • I biblioteket gäller samma regler som under lektionerna.
 • Skolans regler även gäller i matsalen, och det som serveras äts
  upp på plats.
 • Vi visar respekt för andra och använder ett vårdat språk.
 • Vi är rädda om vår skola och våra saker.
 • Vi slänger skräp i papperskorgarna.
 • Vi tar inte med oss värdesaker till idrotten.
 • Vi snusar och röker inte under skoltid.
 • Vi tuggar inte tuggummi på lektionerna.
 • Vi kastar inte snöboll under skoltid.
 • Cykel, sparkcykel, inlines och dylikt får inte användas på skolans
  område.
 • Vi följer trafikreglerna och visar hänsyn mot övriga trafikanter då
  vi tar oss till och från skolan. När vi använder cykel vid
  aktiviteter med skolan använder vi cykelhjälm.
 • Vi är en nötfri skola.

Bergaskolan

 • Bergaskolan

  • Telefon:  040-34 61 79
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hyllie kyrkoväg 63
sv