$left
$middle

Morgontider

BU3001

Morgon

07:35

Vintrievägen/Vintrie byväg

07:36

Vintrievägen 40

07:38

Vintrievägen/Erlandsrovägen

07:43

Skumparp

07:45

Naffentorpsvägen 80

07:55

Gottorpskolan

08:00

Sundsbroskolan