$left
$middle

MFF-akademin på Gottorpskolan

Sedan höstterminen 2020 har Malmö FF:s fotbollsakademi verksamhet på Gottorpskolan. Det är den sjuttonde MFF-akademin i regionen där eleverna får möjlighet att kombinera seriöst skolarbete med en satsning på fotbollen.

Fotbollsklassen är en så kallad profilklass som har en separat antagning med obligatoriska provspel för MFF varje höst. Fotbollsklassen följer samma timplan som de andra klasserna. Utöver skolans vanliga lektioner har fotbollsklassen även tre schemalagda träningspass á en timme i veckan.

Tidsplan för ansökan och antagning av elever till spets- och profilutbildning inför hösten 2024

12 september
Ansökan i e-tjänsten öppnar

23 oktober
Sista ansökningsdag

24 – 31 oktober
Kallelse till färdighetsprov skickas ut

6 november - 1 december
Färdighetsprov genomförs

4 – 8 december
Antagningsbesked skickas ut via e-tjänsten

14 december
Sista svarsdag att tacka ja eller nej till erbjuden plats

 1. 52 (25 – 29 december)

Sista dag för överlämning till skolplaceringsenheten av vilka elever som har antagits

Ange personnummer, förnamn, efternamn och tidigare grundskola i den mall som skolplaceringsenheten skickar ut.

Det här bedöms vid uttagningen till fotbollsakademin

 • Teknik
 • Snabbhet
 • Förståelse för instruktioner, tolkning och beslut
 • Koordination och rörelse

Läs mer

Gottorpskolan

 • Gottorpskolan

  • Telefon:  040-34 69 03
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Per Josephssons väg 2
sv