$left
$middle

Onsdag

Avgångstider från Gottorpskolan 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50

Hållplatser
Gottorpskolan
BHPL Annestad på Gottorpsvägen
Vintrie
Skumparp
Naffentorpsvägen