$left
$middle

Gottorpskolans klubbar

Gottorpskolan har en NO-klubb, en bokklubb och en musikklubb för elever med olika intressen.

NO-klubben

Gottorpskolans NO-klubb för vetgiriga ungdomar leds av leg. MA/NO-lärare Ulrika Aili, tidigare kemist och forskare vid Lunds universitet och Köpenhamns universitet.

I syfte att både öka och tillvarata våra elevers intresse för naturvetenskap erbjuder vi sedan läsåret 2020–2021 en NO-klubb på Gottorpskolan. Klubben är öppen för alla elever i alla årskurser, oavsett förkunskaper. Många lustfyllda och pulshöjande laborationer och experiment utlovas!

Bokklubben

Läsåret 2021–2022 startades Gottorpskolans bokklubb för litteraturintresserade elever i alla årskurser.

Läsning har stor betydelse för språkutveckling och för förmåga till fantasi och inlevelse. Med hjälp av litteratur ges eleverna möjlighet att ta del av och skapa nya värderingar och förhållningssätt till sig själva och till sin omvärld.

I bokklubben kommer böckerna både att vara på svenska och engelska. Litterära begrepp kopplade till skönlitterär läsning kommer att diskuteras, och vi kommer att träna flera färdigheter och förmågor i språket. Vid varje bokklubbsträff kommer frågor, intryck och funderingar kring läsningen att diskuteras. Det kommer också att dras kopplingar till historia, kultur och samhälle.

I början av läsåret kommer intresseanmälningar att samlas in.

Musikklubben

Gottorpskolans musikklubb riktar sig till musikintresserade elever i alla årskurser.

Musiklärare Sverker Hagman startade läsåret 2021–2022 en musikklubb på Gottorpskolan. Ett huvudsakligt fokus ligger på körsång, men även elever som spelar instrument är varmt välkomna att anmäla sitt intresse.

Gottorpskolans musikklubb är ett självklart inslag under högtidliga evenemang, bland annat Lucia och skolavslutningar.

Gottorpskolan

Gottorpskolan

Telefon:
040-34 69 03
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Per Josephssons väg 2
sv