$left
$middle

Elevhälsoteam och resurspersonal

Louise Alm
Skolsköterska
Mobil: 0709-70 53 52
louise.alm@malmo.se

Frida Persson
Kurator
Telefon: 040-34 69 68, Mobil: 0708-64 76 25
frida.persson@malmo.se

Karl Petersson
Studie- och yrkesvägledare
Mobil: 0733-01 46 00
karl.petersson@malmo.se

Petter Hartman
Specialpedagog
Mobil: 0768-90 30 48
petter.hartman@malmo.se

Heléne Thuvesson
Specialpedagog
Mobil: 0732-31 05 95
helene.tuvesson@malmo.se

Lotta Modess Lindén
Speciallärare (inriktning matematik)
lotta.modesslinden@malmo.se

Linda Pregart
Speciallärare (inriktning läs- och skrivsvårigheter)
linda.persson4@malmo.se

Nena Bratt
SvA-lärare, lärare i flexiverksamheten, ansvarig för mottagande av nyanlända elever och för samordning av studiehandledning
nena.bratt@malmo.se

Basima Sameelm Tahine
Skolpsykolog
basima.saleemtahine@malmo.se

Anna Thorén
IKT-pedagog och skolbibliotekarie
anna.thoren@malmo.se

Alexander Lindberg
Vaktmästare
alexander.lindberg@malmo.se

Lisbeth Svensson
Skolvärdinna
lisbeth.svensson@malmo.se

Annica Andersson
Lärare med socialpedagogiska uppdrag
annica.andersson120@malmo.se

Mohammad El Mohammed
Elevassistent
mohammad.elmohamad@malmo.se

Ann-Sofi Petersson
Elevassistent
ann-sofi.petersson@malmo.se

Katalin Dolenec
Elevassistent
katalin.dolonec@malmo.se

Aza Altonchi
Elevassistent
aza-tahir.altonchi@malmo.se