Elevhälsoteam och resurspersonal

Ane Benthien Kristensen
Skolsköterska
Mobil: 0709-70 53 52
ane.benthien-kristensen@malmo.se

Frida Persson
Kurator (tjänstledig vårterminen-21)
Telefon: 040-34 69 68, Mobil: 0708-64 76 25
frida.persson@malmo.se

Karl Petersson
Studie- och yrkesvägledare (föräldraledig)
Mobil: 0733-01 46 00
karl.petersson@malmo.se

Sebastian Jangholt
Studie- och yrkesvägledare
Mobil: 0733-01 46 00
sebastian.jangholt@malmo.se

Petter Hartman
Specialpedagog
Mobil: 0768-90 30 48
petter.hartman@malmo.se

Heléne Thuvesson
Specialpedagog
Mobil: 0732-31 05 95
helene.tuvesson@malmo.se

Lotta Modess Lindén
Speciallärare (inriktning matematik)
lotta.modesslinden@malmo.se

Thomas Lave
MA/NO-lärare med speciallärarfunktion i flexiverksamheten
thomas.lave@malmo.se

Linda Pregart
Speciallärare (inriktning läs- och skrivsvårigheter)
linda.persson4@malmo.se

Nena Bratt
SvA-lärare och ansvarig för flexiverksamheten
nena.bratt@malmo.se

Hossein Miri
Skolpsykolog
hossein.miri@malmo.se

Anna Thorén
IKT-pedagog och skolbibliotekarie
anna.thoren@malmo.se

Tom Nilsson
Vaktmästare
tom.13.nilsson@malmo.se

Lisbeth Svensson
Skolvärdinna
lisbeth.svensson@malmo.se

Mohammad El Mohammed
Elevassistent
mohammad.elmohamad@malmo.se

Aza Altonchi
Elevassistent (föräldraledig)
aza-tahir.altonchi@malmo.se

Ann-Sofi Petersson
Elevassistent
ann-sofi.petersson@malmo.se

Annica Andersson
Elevassistent
annica.andersson120@malmo.se

Agnes Clewe
Elevassistent (tjänstledig för studier)
agnes.clewe@malmo.se

Senast ändrad: