Kansliet och skolledning

Jessica Ståhl
Skoladminstratör
Telefon: 040-34 69 03
jessica.stahl@malmo.se  

Skolledning

Johan Pålsson
Rektor
Telefon: 040-34 71 75
johan.palsson@malmo.se
Övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetsmiljö

Ann-Christin Maltelid
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 67
ann-christin.maltelid@malmo.se
Operativt ansvar för lärare och elever i arbetslagen A och B

Niklas Axgart
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 69 85
niklas.axgart@malmo.se
Operativt ansvar för lärare och elever i arbetslaget C

Anna Savage-Jones
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 68
anna.savage-jones@malmo.se
Operativt ansvar för lärare och elever i arbetslaget D

Nadja Blomstrand
Administrativ chef
Telefon: 040-34 67 76
nadja.blomstrand@malmo.se
Personal, administration, ekonomi, lokaler, VFU och lärarkandidater samt systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete. Kontakt och samordning med externa aktörer och myndigheter.

Senast ändrad: