Kansliet och skolledning

Jessica Ståhl
Skoladminstratör
Telefon: 040-34 69 03
jessica.stahl@malmo.se  

Skolledning

Johan Pålsson
Rektor (tjänstledig)
Telefon: 040-34 71 75
johan.palsson@malmo.se
Övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetsmiljö

Niklas Axgart
Tillförordnad rektor
Telefon: 040-34 69 85
niklas.axgart@malmo.se
Ansvar för lärare och elever i arbetslaget C

Julia Gullstrand
Vik. biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 67
julia.gullstrand@malmo.se
Ansvar för lärare och elever i arbetslagen A och B

Anna Savage-Jones
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 68
anna.savage-jones@malmo.se
Ansvar för lärare och elever i arbetslaget D

Nadja Blomstrand
Administrativ chef
Telefon: 040-34 67 76
nadja.blomstrand@malmo.se
Personal, administration, ekonomi, lokaler, VFU och lärarkandidater samt systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete. Kontakt och samordning med externa aktörer och myndigheter.

Senast ändrad: