$left
$middle

Kansliet och skolledning

Carina Andersson
Skoladminstratör
Telefon: 040-34 69 03
carina.andersson4@malmo.se

Skolledning

Johan Pålsson
Rektor
Telefon: 040-34 71 75
johan.palsson@malmo.se
Övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetsmiljö

Ann-Christin Maltelid
Biträdande rektor
ann-christin.maltelid@malmo.se
Ansvar för lärare och elever i arbetslag A och D

Julia Gullstrand
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 67
julia.gullstrand@malmo.se
Ansvar för lärare och elever i arbetslag B och C

Nadja Blomstrand
Administrativ chef
Telefon: 040-34 67 76
nadja.blomstrand@malmo.se

Anna Savage-Jones
Biträdande rektor
Telefon: 040-34 71 68
anna.savage-jones@malmo.se