$left
$middle

Tänka, resonera och räkna (TRR)

Grundskoleförvaltningen i Malmö medverkar i det nationella utvecklingsprojektet Styrning och ledning matematik. Syftet med det nationella projektet styrning och ledning matematik är att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förbättra matematikundervisningen och matematikkunskaperna hos våra elever.

Resultat vi vill se:

 • Eleverna ska i högre utsträckning ges en god förberedelse för fortsatt utbildning genom att känna lust och tilltro till sin egen förmåga att lära och utöva matematik.
 • Elevernas grundläggande kunskaper inom taluppfattning ska stärkas i åk F-3 och kunskapsresultaten ska förbättras för alla elever.
 • Lärarnas kompetens att undervisa i matematik stärks genom att kompetensutvecklingen baseras på gemensamma och delade erfarenheter av specifik undervisning.
 • Skolor etablerar rutiner för gemensamt förbättringsarbete som är en förutsättning för upprätthållande och utveckling av undervisning av hög kvalitet.

Kontaktinformation

 • Gullviksskolan

  • Telefon:  040-34 73 52
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ljungholmsgatan 9
sv