$left
$middle

Kommunika­tions­­­skolan

Kommunikationsskolan är en kommunal grundskola i Malmö för elever med generell språkstörning samt för elever med autism. På skolan går 95 elever i årskurs 1-9. Kommunikationsskolan delar lokaler med Värner Rydénskolan.

Eleverna på Kommunikationsskolan följer den vanliga läroplanen men undervisningen är utformad för att ge eleverna det språkliga stöd de behöver.

Klasserna består av 7-9 elever och varje klass har en resurspedagog som följer klassen under hela skoldagen. Personaltätheten är hög, vilket möjliggör en hög grad av anpassningar och stöd i undervisningen. Eleverna får dessutom regelbundet språkligt stöd av logoped, såväl individuellt som i grupp. Kommunikationsskolan har också ett fritidshem som arbetar med samma typer av anpassningar som skolan.

Om Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan är en skola som gör skillnad tillsammans. Alltid med varje elevs lärande i fokus.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv