$left
$middle

Kommunikationsskolan elevhälsa

På Kommunikationsskolan är elevhälsoteamet en central del av verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att följa upp elevernas kunskapsresultat, skolnärvaro och trygghet.

Elevhälsan på Kommunikationsskolan har medicinsk, psykologisk, psykosocial, logopedisk och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans insatser är till för att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och i samhället utanför skolan. På Kommunikationsskolan arbetar elevhälsoteamet nära den pedagogiska verksamheten med fokus på främjande och förebyggande hälsoarbete. Om du har frågor kring vårt arbete eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommunikationsskolan

sv