$left
$middle

Kontakta Kulladalsskolan

Här hittar du våra uppgifter.

Skolledning

Anette Ohlsson
Rektor
Ansvarig för elevhälsoteamet, förskoleklass och årskurs 1.
Telefon: 040-34 64 73
E-post: anette.olsson12@malmo.se

Maja Vucinic
Biträdande rektor
Ansvarig för årskurs 4-6, lärare i praktisk-estetiska ämnen samt modersmålslärare i arabiska.
Telefon: 040-34 65 16
E-post: maja.vucinic@malmo.se

Anja Jönsson
Biträdande rektor
Ansvarig för årskurs 2-3 samt fritidshemmet.
Telefon: 0731-44 36 30
E-post: anja.jonsson@malmo.se

Jörgen Lundberg
Administrativ chef
Ansvarig för fastighetsfrågor, vaktmästeri, administrativa frågor, skolbibliotek och IT-frågor.
Telefon: 0733-35 87 33
E-post: jorgen.lundberg@malmo.se

Administration

Mattias Bäckström
Skoladministratör
Telefon: 040-34 65 18
E-post: mattias.backstrom@malmo.se

Övrig personal

Josip Tomic
Vaktmästare
Telefon: 0766-07 12 47
E-post: josip.tomic@malmo.se

Bibliotekarie
Linnéa Öhman
Telefon: 0732-61 81 25
E-post: linnea.ohman@malmo.se

Anna Appelberg (föräldraledig)
Kurator
Telefon: 0721-84 72 15
E-post: anna.appelberg@malmo.se

Zijah Malagic
Elevkoordinator
Telefon: 0732-51 49 89
E-post: zijah.malagic@malmo.se

Annica Ingemarsson
Skolsköterska
Telefon: 0733-84 91 76
E-post: annica.ingemarsson@malmo.se

Johanna Hållö
Specialpedagog
Telefon: 0721-578560
E-post: johanna.hallo@malmo.se

Camilla Ramstorp
Förstelärare i specialpedagogik
Telefon: 0723-50 41 49
E-post: camilla.ramstorp@malmo.se

Biljana Stefanovic
Specialpedagog
Telefon: 0721-57 85 61
E-post: biljana.stefanovic@malmo.se

Under skoldagen är dörrarna till skolan låsta. Kontakta respektive arbetslag i förväg om ni behöver komma in under dagen vid exempelvis tandläkarbesök. Under skoltid har personalen inte möjlighet att svara i telefon.

Årskurs 4- 6
Telefon: 0709-342004

Årskurs 3
Telefon: 0709-342003

Årskurs 2
Telefon: 0709-342002

Årskurs 1
Telefon: 0709-342001

Förskoleklass
Telefon: 0709-342000

Anna Frieberg
Leg. förskollärare
E-post: anna.frieberg@malmo.se

Carina Ljunggren
Leg. förskollärare
E-post: carina.ljunggren@malmo.se

Shqipe Mustafa
Leg. förskollärare
E-post: shqipe.mustafa@malmo.se

Jeanette Nilsson
Leg. förskollärare
E-post: jeanette.m.nilsson@malmo.se

Ulrika Nilsson
Leg. förskollärare
E-post: ulrika.nilsson@malmo.se

Matilda Rosenkvist
Leg. förskollärare
E-post: matilda.rosenkvist@malmo.se

Zarina Akhmedova Johnsson
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: zarina.akhmedova-johnsson@malmo.se

Yasmin Bekar
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: yasmin.bekar@malmo.se

Kerstin Bergkvist
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: kerstin.i.bergkvist@malmo.se

Lena Moberg
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: lena.m.moberg@malmo.se

Nathanella Guggenheim
Leg. lärare
E-post: nathanella.guggenheim@malmo.se

Gunilla Holmqvist
Förstelärare
E-post: gunilla.holmqvist@malmo.se

Yasmin Phexell
Leg. lärare
E-post: yasmin.phexell@malmo.se

Camilla Thunell
Leg. lärare
E-post: camilla.thunell@malmo.se

Annica Johansson
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: Annica.Johansson@malmo.se

Victor Lanzinger
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: viktor.lanzinger@malmo.se

Annika Lindström
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: annika.m.lindstrom@malmo.se

Annika Ortega
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: annika.ortega@malmo.se


Elin Larsson
Leg. lärare
E-post: elin.larsson@malmo.se

Birthe Roos Waldnert
Förstelärare
E-post: birthe.roos-waldnert@malmo.se

Susanna Thomsen Forland
Leg. lärare
E-post: sanna.thomsen-forland@malmo.se

Madeleine Hartvig
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: madeleine.hartvig@malmo.se

Stina Svensson
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: christina.svensson8@malmo.se

Milad Abdi
Pedagog
E-post: milad.abdi@malmo.se

Nadema Mahra
Elevassistent
E-post: nadema.mahra@malmo.se

Sasa Milosevic
Leg. lärare
E-post: sasa.milosevic@malmo.se

Meliha Saranovic
Leg. lärare
E-post: meliha.saranovic@malmo.se

Madeleine Ucan
Leg. lärare
E-post: madeleine.ucan@malmo.se

Nedal Ibrahim
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: nedal.ibrahim@malmo.se

Louise Larsson
Leg. grundlärare fritidshem
E-post: louise.larsson3@malmo.se

Almin Kulic
Pedagog
E-post: almin.kulic@malmo.se

Annika Mårtensson
Elevassistent
E-post: annika.b.martensson@malmo.se

Lina Hoang
Leg. lärare
E-post: lina.hoang@malmo.se

Lucia Stenberg
Leg. lärare
E-post: lucia.delaespriellastenberg@malmo.se

Sara Svärd
Leg. lärare
E-post: sara.svard@malmo.se

Anne Boklund
Pedagog
E-post: anne.boklund@malmo.se

Hanadi Gintner
Elevassistent
E-post: hanadi.gintner@malmo.se

Sebastian Friberg
Leg. lärare
E-post: sebastian.friberg@malmo.se

Emma Johansson
Leg. lärare
E-post: emma.johansson6@malmo.se

AnnaMaja Lindblom
Leg. lärare
E-post: annamaja.lindblom@malmo.se

Johan Nordström
Leg. lärare
E-post: johan.nordstrom@malmo.se

Åsa Lundberg
Förstelärare fritidshem
E-post: asa.lundberg@malmo.se

Bilel Abdelli
Elevassistent
E-post: bilel.abdelli@malmo.se

Fatima Nabhan
Elevassistent
E-post: fatima.nabhan@malmo.se

Ebba Helgesson
Leg. lärare
E-post: ebba.helgesson@malmo.se

Michael Mattsson
Leg. lärare
E-post: michael.mattsson@malmo.se

Josefin Pagon
Leg. lärare
E-post: josefin.pagon@malmo.se

Ahmad Elhusin
Elevassistent
E-post: ahmad.elhusin@malmo.se

Maria Ölund
Lärarassistent
E-post: maria.olund@malmo.se

Ewa Fornman
Leg. lärare, idrott f-3
E-post: ewa.fornman@malmo.se

Mikael Thern
Leg. lärare, idrott 4-6
E-post: mikael.thern@malmo.se

Rafael Brancaglione A Castro
Lärare, trä- och metallslöjd
E-post: rafael.brancaglioneacastro@malmo.se

Yurika Hara Larsson
Lärare, textilslöjd
E-post: yurika.haralarsson@malmo.se

Jacob Zidén
Leg. lärare, hemkunskap och bild
E-post: jacob.ziden@malmo.se

Ola Johansson
Leg. lärare, musik
E-post: ola.johansson3@malmo.se

Yvonne Dovborn
Modersmålslärare arabiska
E-post: eva.dovborn@malmo.se

Björn Persson
Pedagog
E-post: bjorn.persson@malmo.se

Kulladalsskolan

Kulladalsskolan

Telefon:
040-34 65 18
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Velandergatan 99
sv