$left
$middle

Om Kulladalsskolan

Kulladalsskolan är en mötesplats för olika kulturer och modersmål. Skolan har cirka 500 elever i årskurserna F–6 och stor andel legitimerade lärare.

Verksamheten omfattar fritidshem, förskoleklass och grundskola. Skolan består av olika skolenheter med egen rektor i respektive enhet. Verksamheten är organiserad i arbetslag för varje årskurs. Varje arbetslag ansvarar för cirka 70 elever.

Kulladalsskolan inriktar sig på språk- och matematikutveckling. Utomhuspedagogiken i de lägre årskurserna är integrerad i undervisningen. På skolan prioriteras också den praktiskestetiska verksamheten genom att undervisningen bedrivs med ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan är utrustad med modern, teknisk utrustning och eleverna från årskurs 1 får låna var sin chromebook som möjliggör varierad undervisningsmetodik och stimulerar olika inlärningsstilar.

Skolan utökade 2017 sina lokaler med en ny byggnad som innehåller förutom välutrustade och rymliga klassrum både NO- och bildsal samt hemkunskapssal.

På Kulladalsskolan arbetar vi med strategier utifrån visionen varje elevs bästa skola. Språkutvecklande arbetssätt, formativt lärande och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är prioriterade områden.