$left
$middle

Kulladalsskolans fritidshem

Kulladalsskolans fritidshem utgår från grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för att uppnå varje elevs bästa skola. Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ges möjlighet att lära och utvecklas i gemenskap med andra utifrån sina intressen och behov.

Av Kulladalsskolans elever är i genomsnitt 300 inskrivna på fritidshemmet som idag består av fyra avdelningar.

Under eftermiddagstid disponerar fritidshemmen de flesta av skolans lokaler, Kulladals idrottshall samt utemiljö på skolgård och i närområdet. Pedagogerna som arbetar i fritidshemmen ingår i grundskolans arbetslag, vilket bidrar till vår helhetssyn på eleverna hela dagen.

Verksamheten utgår från läroplanen och elevgruppernas behov och intressen. Fritidshemmen har som målsättning att erbjuda en lustfylld och varierad verksamhet där det finns en progression i aktiviteter och delaktighet. Detta bidrar till att verksamheten tilltalar även de äldre eleverna.

Kulladalsskolans fritids använder skola24 fritidshem för att registrera och följa upp barnens vistelsetid. Du använder samma inloggning som till skola24.

Fritidshemmets pedagogiska planeringar finns på Infomentor.

Inloggningar till Skola24 fritidshem och till infomentor fås av skolan.

Kulladalsskolan

 • Kulladalsskolan

  • Telefon:  040-34 65 18
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Velandergatan 99
sv