$left
$middle

Kontakt arbetslag

På denna sida finns namn och mailadresser till skolans personal.

Arbetslag Förskoleklass

Leg. förskollärare
Anna Frieberg
anna.frieberg@malmo.se

Leg. förskollärare
Sabina Kalender
sabina.kalender@malmo.se

Leg. förskollärare
Carina Ljunggren
carina.ljunggren@malmo.se

Leg. förskollärare
Shqipe Mustafa

Leg. förskollärare
Jeanette Nilsson
jeanette.m.nilsson@malmo.se

Leg. förskollärare
Ulrika Nilsson
ulrika.nilsson@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Yasmin Bekar
yasmin.bekar@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Annica Johansson
Annica.Johansson@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Annika Lindström
annika.m.lindstrom@malmo.se

Arbetslag 1

Leg. lärare
Elin Larsson
elin.larsson@malmo.se

Förstelärare
Birthe Roos Waldnert
birthe.roos-waldnert@malmo.se

Leg. lärare
Susanna Thomsen Forland
sanna.thomsen-forland@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Madeleine Hartvig
madeleine.hartvig@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Annika Ortega
annika.ortega@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Stina Svensson
christina.svensson8@malmo.se

Pedagog
Milad Abdi
milad.abdi@malmo.se

Elevassistent
Nadema Mahra
nadema.Mahra@malmo.se

Arbetslag 2

Leg. lärare
Sasa Milosevic
Sasa.Milosevic@malmo.se

Leg. lärare
Meliha Saranovic
Meliha.saranovic@malmo.se

Leg. lärare
Madeleine Ucan
madeleine.ucan@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Nedal Ibrahim
nedal.ibrahim@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Louise Larsson
louise.larsson3@malmo.se

Pedagog
Almin Kulic
almin.kulic@malmo.se

Elevassistent
Annika Mårtensson
annika.b.martensson@malmo.se

Arbetslag 3

Leg. lärare
Nathanella Guggenheim
nathanella.guggenheim@malmo.se

Förstelärare
Gunilla Holmqvist
Gunilla.Holmqvist@malmo.se

Leg. lärare
Sandra Kevilovska
sandra.kevilovska@malmo.se

Leg. lärare
Camilla Thunell
camilla.thunell@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Kerstin Bergkvist
kerstin.i.bergkvist@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Zarina Akhmedova Johnsson
zarina.akhmedova-johnsson@malmo.se

Leg. grundlärare fritidshem
Lena Moberg
lena.m.moberg@malmo.se

Elevassistent
Mårten Svensson
Marten.Svensson@malmo.se

Arbetslag 4

Lärare
Sebastian Friberg
sebastian.friberg@malmo.se

Leg. lärare
Johan Nordström
johan.nordstrom@malmo.se

Lärare
AnnaMaja Lindblom
annamaja.lindblom@malmo.se

Leg. Lärare
David Svenning
david.svenning@malmo.se

Förstelärare fritidshem
Åsa Lundberg
asa.lundberg@malmo.se

Elevassistent
Bilel Abdelli
bilel.abdelli@malmo.se

Arbetslag 5

Leg. lärare
Lina Hoang
lina.hoang@malmo.se

Leg. lärare
Michael Mattsson
michael.mattsson@malmo.se

Lärare
Josefin Pagon
josefin.Pagon@malmo.se

Elevassistent
Ahmad Elhusin
ahmad.elhusin@malmo.se

Arbetslag 6

Lärare
Lucia de la Espriella
lucia.delaespriellastenberg@malmo.se

Förstelärare
Katarina Kasmarvik
katarina.kasmarvik@malmo.se

Leg. lärare
Matilda Nordahl
matilda.nordahl@malmo.se

Pedagog
Anne Boklund
anne.boklund@malmo.se

Elevassistent
Hanadi Gintner
hanadi.gintner@malmo.se

Arbetslag PREST (Praktiskestetiska ämnen)

Leg. lärare, idrott f-3
Ewa Fornman
ewa.fornman@malmo.se

Leg. lärare, idrott 4-6
Mikael Thern
Mikael.Thern@malmo.se

Lärare, trä- och metallslöjd
Rafael Brancaglione A Castro
rafael.brancaglioneacastro@malmo.se

Lärare, textilslöjd
Rebecca Björnsdotter
rebecca.bjornsdotter@malmo.se

Leg. lärare, hemkunskap och bild
Linda Dalström
lindam.dalstrom@malmo.se

Lärare, musik
Janis Millers
janis.millers@malmo.se

Modersmålslärare

Modersmålslärare arabiska
Yvonne Dovborn
Eva.Dovborn@malmo.se

Övriga

Pedagog
Linnea Helmerson
linnea.helmerson@malmo.se

Pedagog
Björn Persson
bjorn.persson@malmo.se