$left
$middle

Lindeborgsskolans Fritidshem

Lindeborgsskolans fritidshem har fem avdelningar, alla med samma adress som skolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid och vara ett stöd i barnets utveckling. Under den del av dagen som barnen är i skolan samverkar fritidspersonal i klasserna. Då arbetar barn, lärare och fritidspersonal tillsammans.

Fritidshemstiden är barnens fria tid och hos oss har barnen stort inflytande över verksamheten och sina aktiviteter. Målsättningen är att det ska vara roligt och utvecklande att vara på fritids.

Vi som arbetar på Lindeborgs fritidshem tycker det är viktigt att barnen får komma till andra miljöer. På loven brukar vi därför passa på att lämna våra lokaler och ge oss ut på utflykter till exempel till stranden, Malmös parker, olika lekplatser med mera.

Fritidshemmets öppettider är kl. 06.15 — 17.30 och är öppet alla skol- och lovdagar utom årets röda dagar. Fritidshemmet håller stängt fyra kompetensutvecklingsdagar per år för personalen. På fritidshemmet serveras frukost och mellanmål och under lov och lovdagar serveras även lunch.

Kontakt

Fritidshem förskoleklass Galaxen 0732-61 23 10
Fritidshem åk 1 Solen 0732-01 56 02
Fritidshem åk 2 Månen 0708-62 14 68
Fritidshem åk 3 Vintergatan 0708-28 58 79
Fritidshem åk 4-6 Stjärnan 0708-72 16 88