$left
$middle

Rådmans­vångens skola

Rådmanvångens skola har cirka 440 elever i årskurs 4 till 9 och är följeskola till Västra skolan.

Hösten 2023 flyttade skolan in i Pildammsskolans gamla lokaler. Lokalerna är totalrenoverade.

Skolan ligger utmed Klerkgatan och Kapellgatan i de lokaler där före detta Pildammsskolan låg. Skolans närhet till kultur, parker, centrum och kommunikationer gör att våra elever får stora möjligheter till varierande lärmiljöer.

Om Rådmansvångens skola

Rådmansvångens skolan har cirka 300 elever i årskurs 4–9. Skolan ligger utmed Rådmansgatan i de lokaler där före detta Pildammsskolan låg.

Skol och föräldrasamverkan på Rådmansvångens skola

Föräldrasamverkan sker på olika plan i skolan. En övergripande nivå genom skolrådet vilken rektor eller biträdande rektor ansvarar för tillsammans med pedagoger från skolan samt vårdnadshavare.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv