$left
$middle

Om Rådmansvångens skola

Höstterminen 2018 startade den nya Rådmansvångens skola sin verksamhet i nyrenoverade fräscha lokaler mitt i hjärtat av Malmö. Läsåret 2019/2020 har skolan cirka 300 elever i årskurs 4–9.

Skolan ligger utmed Rådmansgatan i de lokaler där före detta Pildammsskolan låg. Skolans närhet till kultur, parker, centrum och kommunikationer gör att våra elever får stora möjligheter till varierande lärmiljöer.

Skolan utökas successivt till en 4–9-skola. När allt är klart kommer Rådmansvångens skola ha åk 4–9 med cirka 900 elever. Skolan kommer att vara i två delar – en årskurs 4–6-del i byggnad E med ca 350 elever och en årskurs 7–9-del i byggnad A och B med cirka 550 elever.

Rådmansvångens skola ingår i samma rektorsområde som Västra skolan där eleverna går i förskoleklass till årskurs 3. Eleverna från Västra skolan fortsätter i årskurs 4 på Rådmansvångens skola.

Historia kring skolan

Pildammsskolan var ursprungligen en 1889 invigd folkskola i Malmö, men var även namnet på en 1967–2000 verksam gymnasieskola där.

År 1889 uppfördes den äldsta Pildammsskolan i kvarteret Kaninen efter ritningar av arkitekten Johan Smedberg. Det var en trevåningsbyggnad i rött tegel och den största folkskolan som dittills byggts i Malmö.

Den 1889 uppförda byggnaden revs 1985 i samband med förberedelserna för förnyelsen av kvarteret Kaninen.

År 1967 blev Pildammsskolan (E) nytt namn på Johannes samrealskola och kommunala gymnasium. Denna läroanstalt hade redan då övertagit den tidigare folkskolans lokaler och använde dessa för sina yngsta elever. År 1970 övertog Pildammsskolan även de byggnader som tillhört den intilliggande Källängsskolan (A, B), ett flickläroverk (nuvarande Malmö International School).

Skolbyggnaden vid nuvarande Rådmansgatan uppfördes efter ritningar av arkitekten Salomon Sörensen och invigdes 1924.

År 2000 upphörde Pildammsskolan, som då uppdelades i Öresundsgymnasiet med Bernadottegymnasiet, Malmö Vård- och Hälsogymnasium och dåvarande Skånes Turismgymnasium. År 2006 utrymdes byggnaderna, varvid Öresundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet sammanslogs med Pauliskolan till Pauli gymnasium och flyttade dit, medan Malmö Vård- och Hälsogymnasium flyttade till före detta Värnhems sjukhus, där den nya skolan Rönnens gymnasium inrättades.

Ett axplock av elever som gått på Pildammsskolan: Hjalmar Gullberg, Edvard Persson, Jan Malmsjö, Bo Widerberg och Per Albin Hansson. Rockgruppen Wilmer X bildades 1977 av några elever på den dåvarande gymnasieskolan Pildammsskolan.

sv