$left
$middle

Rönnenskolan

Bild på Rönnenskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Rönnenskolan är en 7–9-skola med cirka 420 elever. På Rönnenskolan är all undervisning individanpassad och elevernas delaktighet viktig. Alla elever ska bli sedda och få en komplett utbildning som ger bred kunskap, stärker elevens tro på sig själv och ökar förmågan att lyckas i framtiden.

Snabbval till skolans sidor

Schema
Skolmaten