$left
$middle

Elevinflytande och medansvar på Rönnenskolan

På Rönnenskolan har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i bland annat klassråd och elevråd.

  • Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll förs och dessa finns tillgängliga för elever och lärare.
  • Varje klass utser två representanter till elevrådet, en ordinarie och en reserv. Elevrådet sammanträder enligt roterande schema. En ordförande och en vice ordförande samt en sekreterare utses.
  • Vi har elevskyddsombud som utbildas och medverkar på skolans skyddsronder.

Rönnenskolan

Rönnenskolan

Telefon:
040-34 41 60
Postadress:
Rönnenskolan Rönnenskolan 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnbladsgatan 1C
sv