$left
$middle

Rörsjöskolan

Rörsjöskolan - våra elevers bästa skola! Vår skola är en F-6 skola i centrala Malmö där trygghet och studiero går hand i hand med undervisning med hög kvalité som leder till livslångt lärande.

I hjärtat av Rörsjöstaden finns Rörsjöskolan, i närhet av såväl grönområden samt stadens alla möjligheter. Skolan arbetar aktivt med att systematiskt utveckla vår undervisningskvalitet samt vårt demokratiska uppdrag där värdegrundsarbetet genomsyrar vår dagliga verksamhet i såväl skola som fritidshem. Vi har demokrati och värdegrundsarbete som skolans val.

Om Rörsjöskolan

Rörsjöskolan en skola i världsklass. Alla människors lika värde, kretivitet, trygghet och studiero är några ledord för Rörsjöskolan.

Elevinflytande på Rörsjöskolan

Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplanen och övriga styrdokument.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv