$left
$middle

Elevinflytande

Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplanen och övriga styrdokument.

På Rörsjöskolan ska varje elev få sin utbildning anpassad till sina behov och förutsättningar. Varje elevs kvalifikationer skall synliggöras och utvecklas. Kursplanen och målen ska vara tydliga så att du som elev lätt kan förstå vad du ska uppnå.

Det är viktigt att eleverna är engagerade i sin skoltid och känner att den är meningsfull. Vi har som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut.

Eleverna har stora möjligheter att (i relation till sin individuella utveckling och förmåga att ta ansvar) planera och utvärdera undervisningen tillsammans med sina lärare.

På klassråden som är schemalagt en gång i veckan har eleverna möjlighet att vara med att diskutera och fatta beslut kring frågor som rör studier och arbetsmiljö. Här sker också koppling till elevrådet.

Skolan har elevråd med representanter från varje klass i årskurs 1-5 en gång i månaden. Eleverna uttrycker årligen sina åsikter om skolan i olika enkätundersökningar.

Rörsjöskolan

Rörsjöskolan

Telefon:
040-34 34 04
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Föreningsgatan 64
sv