$left
$middle

Kontakta Rörsjöskolan

I första hand är det elevens mentor/ klassföreståndare man som förälder har kontakt med om man har frågor och funderingar kring sitt barn.

Morgon & kvällsfritids
0708-25 62 88

Annelie Van Lunteren
Rektor
Telefon: 0768-70 69 79
E-post: annelie.vanlunteren@malmo.se

Annika Ingelström Paulsen
Biträdande rektor
Årskurs 1-2
Telefon: 0709-23 38 06
E-post: annika.paulsen@malmo.se

Caroline Jörme
Biträdande rektor
Årskurs F & 3 samt Anpassad grundskola
Telefon: 0708-42 33 66
E-post: caroline.jorme@malmo.se

Henning Petersson
Biträdande rektor
Årskurs 4-6
Telefon: 0709-72 14 88
E-post: henning.petersson@malmo.se

Anders Kärrman
Administrativ Chef
Telefon: 0731-45 66 18
E-post: anders.karrman@malmo.se

Idun Wåhlander
Skoladministratör
Telefon: 0738- 61 87 46
E-post: idun.wahlander@malmo.se

Ebba Henryson
Elevkoordinator årskurs F-3
Telefon: 0731-52 38 77
E-post: ebba.henryson@malmo.se

Agnetha Andersson
Elevkoordinator årskurs 4-6
Telefon: 0733-76 24 06
E-post: agnetha.andersson@malmo.se

Kim Roth
Kurator årskurs F-3
Telefon: 0733-76 24 02
E-post: kim.roth@malmo.se

Linnéa Lidberg
Kurator årskurs 4-6
Telefon: 0721-786625
E-post: linnea.lidberg@malmo.se

Ane Benthien Kristensen
Skolsköterska F-3
Telefon: 0732-33 00 89
E-post: ane.benthien-kristensen@malmo.se

Åse Barvesten
Skolsköterska 4-6 och anpassad grundskola
Telefon: 0731-50 71 83
E-post: ase.barvesten@malmo.se

Martin Björkemyr
IT-administratör
Telefon: 0706-71 94 78
E-post: martin.bjorkemyr@malmo.se

 

Rörsjöskolan

Rörsjöskolan

Telefon:
040-34 34 04
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Föreningsgatan 64
sv