$left
$middle

Om Rörsjöskolan

Rörsjöskolan en skola i världsklass. Alla människors lika värde, kretivitet, trygghet och studiero är några ledord för Rörsjöskolan.

I det samhälle som formas idag, så formar vi vår skola och arbetar medvetet och aktivt med FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen där grunden ligger i alla människors lika värde. Undervisningsmiljön är anpassad till de krav som ställs på en modern skola, med väl tilltagna digitala resurser. Skolan har en stor och rymlig skolgård som ger plats för olika typer av lekar och aktiviteter.

Omvärldsbevakning är en viktig del i vårt arbete. Skolan strävar efter att alltid kunna erbjuda trygghet och studiero för våra elever. Vi arbetar språkutvecklande med cirkelmodellen i vårt arbete i svenska och svenska som andra språk, en pedagogisk metod som är användbar i alla skolans ämnen. Vi vill ha en tydlighet undervisningen och en klar röd tråd i alla ämnen från F-6. Skolan ska vara förståelig, genomförbar och hanterbar för alla våra elever.

Vi arbetar med ett tydligt medledarskap på skolan vilket gör att personal har möjlighet att vara med och påverka Rörsjöskolans framtid genom sin erfarenhet och sina idéer. På Rörsjöskolan är alla en del av skolans arbete och skolledningen driver skolutvecklingen tillsammans med alla skolans olika yrkeskategorier. Målet för Rörsjöskolan är att vara en skola i världsklass.

Rörsjöskolan

Rörsjöskolan

Telefon:
040-34 34 04
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Föreningsgatan 64
sv