$left
$middle

Elevhälsa Rosenholmsskolan

Elevhälsans verksamhet på Rosenholmsskolan bidrar till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elevhälsan undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa genom att uppmärksamma, och på rektorns uppdrag utreda dess orsaker. Elevhälsan bidrar med åtgärder för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och stödjer skolans kontakter med vårdnadshavare och utvecklar ett respektfullt samarbete, framför allt om eleven är i behov av stöd.

Kontakta Elevhälsan

Kurator
Åsa Nilback
Mobil: 0723-53 54 71
asa.nilback@malmo.se

Skolsköterska
Mimoza Muhaxeri 
Mobil: 0766-28 20 26
mimoza.muhaxheri@malmo.se

Specialpedagog
Nera Ismail
Mobil: 0733-02 32 54
nera.ismail@malmo.se