$left
$middle

Rosenholmsregler

På Rosenholmsskolan följer vi våra trivselregler för att alla ska trivas och må bra.

  • Alla kommer i tid till undervisningen, väl förbereda och med det material som behövs.
  • Vi behandlar varandra med respekt.
  • Vi är rädda om varandra,våra sakeroch tar hand om vår miljö.
  • När vigör fel/misstag hjälper vi varandra att lösa problemet.
  • Mobiltelefoner används inte på lektioner för högstadiets elever och inte alls under skoldagen för eleverna på låg-och mellanstadiet.
  • Vihar inte sötsaker med oss till skolan.
  • Vi får inte lämna skolans område.