$left
$middle

Administration och Vaktmästare

Skoladministratör
Rolf Pålsson
Telefon: 040-34 68 46
rolf.x.palsson@malmo.se

Skoladministratör
Carola Jörlefors
Telefon: 040-34 68 41
carola.jorlefors@malmo.se

Vaktmästare
Mikael Mellqvist
Telefon: 0708-15 36 92
mikael.mellqvist@malmo.se

Vaktmästare
Adem Elmaz
Telefon: 0734-33 44 20
adem.elmaz@malmo.se