$left
$middle

Skolledning

Rektor
Carina Adelsgård
Telefon: 0709-47 43 22
carina.adelsgard@malmo.se

Biträdande rektor årskurs 7-9
Cecilia Lindblad
Telefon: 0731-40 29 56
cecilia.lindblad@malmo.se

Biträdande rektor årskurs 7-9
Lotta Kilic
Telefon: 0708-644673
lotta.kilic@malmo.se    

Biträdande rektor årskurs 4-6
Lina Tomelius
Telefon: 0733-608981 
lina.tomelius@malmo.se                                                

Biträdande rektor årskurs F-3
Vakant

                                                                         

Administrativ chef
Vakant