$left
$middle

Studiedagar och stängdagar

Här hittar du våra information om när skolan har sina studiedagar och stängdagar under skolåret 2023/2024.

Planeringsdagar höstterminen 2023 (skola och fritidshem är stängt)
Måndag 14 augusti
Tisdag 28 november

Studiedagar höstterminen 2023 (skola och fritidshem är öppet.)
Torsdag 28 september
Onsdagen 18 oktober

Gemensam konferens för personal höstterminen 2023 (OBS! Fritidshemmet stänger kl. 16:00)
Onsdag 13 september
Onsdag 21 november

Planeringsdagar vårtterminen 2024 (skola och fritidshem är stängt)
Måndag 8 januari
Fredag 14 juni

Studiedagar vårterminen 2024 (skola och fritidshem är öppet.)
Tisdag 9 januari
Fredag 8 mars
Fredag 7 juni

Tingdammsskolan

Tingdammsskolan

Telefon:
040-34 71 54
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hans Winbergs väg 4
sv