$left
$middle

Tingdammsskolans skolbibliotek

På vårt prisbelönta skolbibliotek är alla på skolan välkomna för att låna, sitta och läsa eller studera, få hjälp med informationssökning eller använda biblioteket för sagostund, grupparbete, bokprat och så vidare.

Skolbiblioteket på Tingdammsskolan ligger centralt placerat på två plan i skolans huvudbyggnad. Bibliotekarien är anställd på heltid och arbetar i samplanering med skolans pedagoger för att stötta eleverna i deras måluppfyllelse utifrån läsning, informationssökning, källkritik och digitalisering.

Skolbiblioteket har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass av fackförbundet DIK, flera år i rad.

På skolbiblioteket hittar vi allt från bilderböcker och lättlästa ”börja läsa”-böcker till anpassade skönlitterära böcker för låg- och mellanstadiet i alla möjliga olika genrer. Vi har även faktaböcker och en del böcker på engelska och arabiska. Inköp av nya böcker sker kontinuerligt och utgår från tillgänglighet, värdegrund och intresse. Eleverna på skolan ingår i skolans biblioteksråd och har möjlighet att önska vilka böcker som ska finnas på biblioteket samt hjälper bibliotekarien med tips.

Tingdammsskolan

Tingdammsskolan

Telefon:
040-34 71 54
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hans Winbergs väg 4
sv