$left
$middle

Tingdammsregler

På vår skola är målet att alla skall känna sig trygga och trivas och att ingen får utsättas för våld, kränkande behandling eller trakasserier.

 • Vi visar respekt för varandra och uppträder hänsynsfullt, vänligt och hjälpsamt samt använder ett vårdat språk.
 • Vi tar ansvar för våra egna och skolans saker och hjälps åt att göra skolan trivsam.
 • Vi passar tider och kommer i rätt tid till lektionen.
 • Vi är utomhus på skolgården under rasterna.
 • Vi förvarar mobiltelefoner i väskan (med ljudet avstängt) under dagen.
 • Om dina föräldrar ger dig tillåtelse får du åka cykel, sparkcykel eller liknande till och från skolan, men under dagen förvaras dessa låsta i ett cykelställ.
 • Vi är rädda om varandra och därför kastar vi inte snöbollar.
 • Skolan är hälsofrämjande. Godis, frön och nötter äter vi inte här.

På vår skola följer vi skolans regler. Om du bryter mot reglerna får det konsekvenser. Konsekvenserna finns beskrivna i 5 kap. skollagen. Det kan handla om:

 •  tillsägelse
 •  omhändertagande av föremål
 •  allvarssamtal
 •  föräldrar kallas till skolan
 •  utvisning ur undervisningslokal
 •  kvarsittning
 •  skriftlig varning
 •  tillfällig omplacering

Om du förstör eller tar sönder något (för kamrater eller skolan) måste du ersätta det du skadat.

sv