$left
$middle

Tingdammsregler

På vår skola är målet att alla skall känna sig trygga och trivas och att ingen får utsättas för våld, kränkande behandling eller trakasserier.

Tingdammsskolans ordningsregler Läsår 23/24

 • Du ska spela juste på multiarenan – annars får du inte vara där.
 • Du ska prata vänligt och med vårdat språk – annars ringer läraren hem till dina föräldrar.
 • Du får inte slåss eller bråka – annars ringer läraren hem till dina föräldrar.
 • Du ska vara rädd om sakerna på skolan – annars får du betala det du har förstört.
 • Du ska stanna inom skolgårdens gränser – annars får dina föräldrar hämta dig.
 • Du ska behandla alla vuxna och barn på skolan respektfullt sett – annars ringer personal hem till dina föräldrar. Blir det inte bättre får föräldrarna komma hit.
 • Du ska komma i tid – annars är det kvarsittning.
 • Använd din dator/Ipad rätt – annars får du inte ha din dator.
 • Du får inte ha din mobiltelefon under skol- och fritidstid – vuxna på skolan har rätt att omhänderta den.

Tingdammsskolan

 • Tingdammsskolan

  • Telefon:  040-34 71 54
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hans Winbergs väg 4
sv