$left
$middle

Västra skolan

Västra skolan är en kommunal grundskola som är belägen i Malmös centrala delar och ligger omgiven av fina parker, kultur och i hjärtat av stadens äldsta historiska kvarter. Västra skolan är en F–3 skola med cirka 250 elever.

Västra skolan är indelad i arbetslag: förskoleklass och årskurs 1-3.

All ämneskompetens finns hos de pedagoger som finns i arbetslaget, således tar de ansvar för elevernas samtliga ämnen undantaget övningsämnena slöjd, idrott och musik.

Om Västra skolan

Västra skolan är en F–3-skola med cirka 250 elever.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Västra skolans fritidshem

Det skapas möjlighet att fortsätta arbeta och utveckla med olika tema både under skoltid och fritidstid.

Västra skolans skolbibliotek

Med vårt skolbibliotek vill vi främja elevers läsning genom att ge tillgång till goda läsupplevelser som skapar nyfikenhet och fantasi.

Föräldrasamverkan på Västra skolan

Föräldrasamverkan sker på olika plan i skolan.

Kontaktinformation och länkar

sv