$left
$middle

Studiedagar och stängdagar

Här hittar du våra information om när skolan har sina studiedagar och stängdagar.

Studiedagar:
28 september 2023
18 oktober 2023
28 november 2023
8 mars 2024
7 juni 2024

Stängdagar fritidshem:
11 augusti 2023
14 augusti 2023
18 oktober 2023
8 januari 2024
14 juni 2024

Föräldraråd:
4 september 2023
6 november 2023
5 februari 2024
15 april 2024

Västra skolan

Västra skolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hospitalsgatan 1
sv